Arbo en veiligheid

In veel ziekenhuizen worden geneesmiddelen verneveld. Een proces waarbij de vernevelde medicatie ook in de (werk)omgeving vrijkomt. Goed voor de patiënt, maar niet altijd voor het personeel.

Doordat de (werk)omgeving bij het gebruik van de AeroEclipse II wél vrij blijft van schadelijke stoffen ontstaat er een veiligere en prettigere (werk)omgeving, waarbij het gezondheidsrisico tot het minimum wordt terug gebracht. Het apparaat sluit vlekkeloos aan op de regelgeving binnen de Arbowet.