De AeroEclipse II

De AeroEclipse II is een ademgestuurde vernevelaar die alleen medicatie afgeeft bij de inademing van de patiënt. Andere verstuivers produceren aanhoudend vernevelde medicatie, ongeacht of de patiënt inhaleert, uitademt of rust.


De slimme kern van de AeroEclipse II is het AeroControl systeem: een groengekleurd diafragma, dat reageert op het inademen van de patiënt. Het gecontroleerde systeem zorgt er verder voor dat een minimum aan vernevelde medicatie in de omgeving vrijkomt. Bij de AeroEclipse II is dit slechts 4%, tegenover 100% bij andere systemen. Het systeem van de AeroEclipe2 is herbruikbaar en geschikt voor alle vernevelvloeistoffen.