De voordelen van de AeroEclipse II

Een innovatief systeem op het gebied van longmedicatie. De AeroEclipse II kent voordelen op verschillende gebieden:

Veiligheid

Het unieke systeem van de AeroEclipse II is ademgestuurd: alleen bij de inademing van de patiënt wordt medicatie verneveld. Doordat de AeroEclipse II geen medicatie verbruikt bij de uitademing, komen er gedurende het gehele proces zo goed als geen vernevelde vloeistoffen in de omgeving vrij. Dit zorgt voor een veiligere en dus prettigere (werk)omgeving voor personeel en patiënt.

Medicatiebesparing

De AeroEclipse II is zuiniger in gebruik. De simpele verklaring hiervoor is dat het vernieuwde apparaat alleen werkt wanneer dat nodig is. Bij de AeroEclipse II is het verbruik in ruststand 4% in tegenstelling tot andere vernevelaars, waarbij het verbruik in ruststand op 100% ligt en de veelal dure medicatie vervliegt.

Gebruiksgemak

De AeroEclipse II heeft een gecontroleerd doseringssysteem waarbij exact te zien is of de gehele dosering medicatie verbruikt is. Voor zowel patiënt als personeel vormt dit een fijn idee. Voor de patiënt betekent dit een gevoel van veiligheid, bij het nieuwe systeem kan er tenslotte niets mis gaan. Voor personeel is de AeropEclipse II een prettig middel om de toediening van de medicatie nauwkeurig te controleren.

Effectief

Het nieuwe systeem van de AeroEclipse II betekent bovendien effectief werken. Het apparaat biedt meer mogelijkheden, denk daarbij aan het terugbrengen van het aantal behandelmomenten, kortere behandeltijden en minder medicatie per keer.

De AeroEclipse II in de praktijk Bekijk de video